دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249255

تاریخ انتشار : بهمن 1397

یه سلامی ام بکنیم به اون عنترخانمی که پارسال اومد تولدم بیشترازهمه خوردو کادو نداد-_-
سلام بیشعور-_-
از پارسال تا الان در به در دنبالتم که پول اون شامو کیکى که کوفت کردی رو بیگیرم -_-