دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249249

تاریخ انتشار : بهمن 1397

تازه استقلالیا داشتن با باخت پرسپولیس
عشق می‌کردن که چلسی شش ‌تایی شد.