دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249248

تاریخ انتشار : بهمن 1397

ترش رویی هم بکن شیرین عسل بانوی من
گاهی گاهی قاطی فالوده لیمو لازم است.
#فاضل نظری