دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249237

تاریخ انتشار : بهمن 1397

‏به درجه ای از عرفان رسیدیم که دیشب ظرف خورشت با همون تعداد گوشت اومد سر سفره با همون تعداد برگشت آشپزخونه


البته این که تا میومدیم گوشت برداریم بابام با چنگال میکرد تو دستمون هم بی تاثیر نبود