دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249236

تاریخ انتشار : بهمن 1397

یعنی انرژی ای که صدای قرچ قرچ فرو رفتن اشغالا تو جارو به من میده7تا ویسکی و 11 انرژی زا هم بهم نمیدن