دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249232

تاریخ انتشار : بهمن 1397

‏ما بچه بودیم هرچی گیرشون میومد میبستن به ما جای پوشک
یه مدت منو با دم کنی پوشک میکردن، تا چند ماه هرجا میرفتیم میگفتن وای بچتون بوی برنج میده