دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249219

تاریخ انتشار : بهمن 1397

‏یجوری هم مجردی نکنید که تهش یه جنازه با روحی آکنده از زخمهای شکست عشقی و درد های خاطرات دو نفره ی متعفن رو تحت عنوان همسر تحویل یه بدبخت فلک زده بدید