دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249192

تاریخ انتشار : بهمن 1397

من وقتی ابتدایی بودم همیشه نزدیک 22بهمن میترسیدم نکنه راهپیمایی شلوغ نشه مردم نرن بعد دشمن خوشحال شه :|
آره میدونم خیلی تباه بودم !