دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249102

تاریخ انتشار : بهمن 1397

از حکیمی پرسیدند حال ایام چگونه میگذرد؟
تأملی کرد و گفت :
در دورتموند خوشحالم و دوست دارم در آینده به رئال مادرید برگردم