دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248973

تاریخ انتشار : بهمن 1397

به بعضیاهم باید گفت :

دهنتو بازمیکنی مراقب باش جرنخوره-_-
______________________________
به بعضیاهم باید گفت : تو خیلی حالیته؟؟

_آره حالیمه

+تو اگه حالیت بود ، حسن کچل دائیت بود خخ