دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248951

تاریخ انتشار : بهمن 1397

ژاوی اگه ایران بود به جرم سلطان پیشبینی اعدام میشد