دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248922

تاریخ انتشار : بهمن 1397

بیرانوند گل خورد که به عنوان سلطان کلین شیت اعدام نشه