دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248861

تاریخ انتشار : بهمن 1397

میدونی بیشعور کیه؟
کسی که هرچی از دهنش در میاد بار ادم میکنه و چند روز بعد میگه ...
ناراحت شدی؟