دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248247

تاریخ انتشار : دي 1397

شمام وقتی باخودکار مشکی مینویسید خوش خط ترید نسبت به زمانی که با خودکار آبی مینویسید؟؟؟
یافقط من اینجوری ام؟