دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248096

تاریخ انتشار : دي 1397

««بہ نام یزدان و بہ یاد ڪوروش»»


مهمون بى شعورى که وقتى میاى خونمون میبینى سرم تو گوشیه هى میگى بسه بابا از گوشى بیا بیرون حرف بزنیم
من دقیقا واسه اینکه باتو حرف نزنم سرمو کردم تو گوشى !