دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 247657

تاریخ انتشار : آذر 1397

به بعضیا باید گفت
.
.
.
.
ببین عزیزم شعور 2هزاره ولی خب چون شما خیلی بیشوری همیجوری مفتی ببر