دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 247573

تاریخ انتشار : آذر 1397

به بعضیام باید گفتتو اینقد نمکی ! میری حموم حل نمیشی ؟