دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 245264

تاریخ انتشار : شهريور 1397

مورد داشتيم يه حباب ساختن بعد از سه ماه هنوز نترکيده !!!!!!!!!!!!
(الله اکبر به اين همت مسولين)