دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 244706

تاریخ انتشار : مرداد 1397

مورد داشتيم ماشين جمع آوري زباله مياد دم خونه به دختره ميگه آشغال دارين؟

دختره داد ميزنه:مامان آشغال داريم؟

مامانش ميگه آره داريم


دختره هم ميگه آره داريم فعلاً نميخوايم!
.
.

نخندیــن گناه داره ???? ????????????????