دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 244185

تاریخ انتشار : مرداد 1397

شما همه سالمید و بیماری ندارید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا من دامپزشکم