دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 243593

تاریخ انتشار : تير 1397

‏نمیشه همون مراقبت هایی که از پانداها میکنن از منم بکنن ؟
به خدا هیکلم شبیه هموناس . زنم ندارم , نسلم هم رو به انقراضه