منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 233698

تاریخ انتشار : مرداد 1396

یه بیماری هم وجود داره که وقتی ازکنار یه ماشین با شیشه های خاک گرفته رد میشی دوست داری با انگشت روش نقاشی بکشی و چیز بنویسی
حالا دیگه بستگی به شانس طرف داره که تو، توی چه وضعیت روحی ای باشی!
اینکه واسش فوحش و دری وری بنویسی!
یا پیام عاشقانه!
البته اکثرا مینویسن لطفا منو بشور!!! (ازطرف ماشین )