منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 233558

تاریخ انتشار : مرداد 1396

دقت کردین رادیو چ شبا شاد میشه:|
ساعت 3 نصفه شب اهنگ شمالی گذاشته بود شاااااد شااااد نمیدونستم بخوابم یا بلند شم شمالی برقصم:|