منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 233319

تاریخ انتشار : مرداد 1396

دقت کردین ‏دنیا یه باشگاه بزرگه که هممون داریم اشتباه میزنیم ؟ :)