دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 23

تاریخ انتشار : فروردين 1388

خسیسه دمه مرگ وقت وصیت میگه  احمد کوجاست؟ -- اینجام بابا
ممد کوجاست؟ -- اینجام بابا
مامانیت کو ؟ -- اینجام آقا !
آ پدر سگا همتون که اینجاین پس چرا چراغ توالت روشن ست ؟