منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227685

تاریخ انتشار : دي 1395

سر کلاس بودیم معلم جغرافی میخواست درس بپرسه بچه هارو صدا کرد برن وسط کلاس. رفتم ردیف وسط نشستم به یکی از این خنگا کلاس گفتم به من نگا کن بت جوابارو میرسونم.معلم پرسید دلیل کم شدن جمعیت و زیاد شدن مرگومیر؟سریع بهش گفتم: ازدواج! اونم مثل اسکلا سریع گفت ازدواج...هیچی دیگه معلمم بیرونش کرد تا بفهمه دلیل ازواج چیه :)