منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227675

تاریخ انتشار : دي 1395

آقا یه سوال
.
.
.
.
.
.
.

گردنتون درد نمیگیره انقدر کج عکس میگیرید!؟