دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226954

تاریخ انتشار : آذر 1395

الهه gh
سقف اتاق زیبا تر از هر شبی است
گل های قالی لبخند میزنند
ترکهای دیوار توجهم را به خودجلب میکند
جزوه ها مانند بالشت گرم مرا دعوت به خوابیدن میکنند
.

.
.
.
.
.
.

الکی مثلا من امتحان دارم:-)))