منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226910

تاریخ انتشار : آذر 1395

‏سلامتی قشنگترین واحد پول دنیا "تومن"
چون هم تو توش هستی هم من