منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 225758

تاریخ انتشار : آبان 1395

خون پاک آریایی است دیگر...
دوست دارد دو روز یک بار در فضای مجازی به این و آن فحش بدهد، و در عین حال مدعی فرهنگ غنی آریایی هم باشد و خود را از نسل کوروش بداند.
روی صحبتم با عزیزان عشق وطن است( البته داخل پرانتز بگویم که به هیچ وجه مخالف وطن پرستی نیستم ولی جان دوتایی آدمی که وطن پرست است دو تا کتاب راجع به وطنش خوانده نه اینکه چون مد است هی کوروش کوروش کند) شما آبروی ایرانی جماعت را نبرید جشن گرفتن پیش کش.
به قول سید احسان عمادی خون پاک آریایی است دیگر حسلب کتابی ندارد می تواند در عین حالی که از سوراخ سوزن رد می شود از در دروازه رد نشود.