منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 225670

تاریخ انتشار : آبان 1395

صابون حموم است دیگر.....
.
.
.
باید ده بار تلاش کنم تا برش دارم.همش یا از دستم میوفته میره زیر وان یا باید کل کف حموم رو دنبالش بدوم.از توپ شیتونک بدتره خدایی!!!
کثافته لیز!!!!!!!! -_-