دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 220619

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1395

دیشب بابام بهم گفت برو سره کوچه رب گوجه نون و پنیر بخر ......خلاصه رفتم سرکوچه خریدم برگشتم خونه بعد به بابام گفتم میخوای برای صبحونه نون و پنیر و رب گوجه بخوری خلاصه خدا نصیب کسی نکنه بابام یه هوگ راست و یه اپرگاد زد بهم.....وقتی از تخت خواب بیمارستان بلند شدم بابام با یه خنده زیبا بهم نگاه کرد و گفت پسرم مثلا من راکی بکسرم. ;-)