دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 214043

تاریخ انتشار : آذر 1394

بچها بیاین ازین به بعد جلوی معلم پارازیت و متلک نپرونیم و مودب باشیم
یا حتی اگه کسی این کارو کرد نخندیم تا ضایع شه . دیگه این کارو نکنه!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نه این الکی مثلا نبود
بلکه کاملن جدی بود