دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 212994

تاریخ انتشار : آذر 1394

با بنزم براي دختره بوق زدم
برگشت گفت:برو بابا دهاتي !.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

.اومدم برم يهو گفت:مثلا من دختر خوبي ام