دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 212685

تاریخ انتشار : آذر 1394

من از دریا اموختم هرکه را که از حدش گذشتالکی مثلا من ابهت دارم...خخخخخخ