دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 212201

تاریخ انتشار : آبان 1394

ای اییییییییی گوففففففففففف گیش گیش آخ
اولی صدا ترمز بود دومی تصادف سومی دعوا و چهارم پس از اصابت قفل فرمون!
الکی مثلا داشتم رانندگی میکردم!