دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 208920

تاریخ انتشار : شهريور 1394

چقدر جک های بی مزه و سطحی میذارید
چقدر متن های بیسوادی و بی محتوا میذارید
ـ
ـ
ـ
ـ
.
.
الکی مثلا من تنها روشنفکر و باسواد اینجا هستم