دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 207088

تاریخ انتشار : مرداد 1394

دیروز تا رسیدم خونه بابام گفت پسرم، همسایه ها تو رو با یه دختر دیدن
منم گفتم الکی مثلاً بشم محسن طنابنده و گفتم
چنین چیزی مگه میشه ، مگه داریم
بابام محکم زد تو گوشم و گفت : دیدی میشه ، دیدی داریم