دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 188964

تاریخ انتشار : بهمن 1393

☜♚ هــــــهــ ببـیــــــن ✘ ✘ اگـهــ مهــــــــــم بـــودی ⇦ ✘ زیـــــرتـــ خطـــ میکشیــــــدم ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✘ ↻ نـهـــــ دورتـــــــ↺ ✘♚✘ . . . . . . . . . . . الکی مثلا من شاخم

M2