دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 15562

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1391

برای من سس نریز!!
.
.
.
.
.
.
.
(دکتر شریعتی در فلافلی)