دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 1342

تاریخ انتشار : بهمن 1388

دو نفر تنبل بانک میزنند اولی به اون یکی میگه: خب بیا بشمریم.
دومی میگه: حوصله داری فردا رادیو میگه.