دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 1166

تاریخ انتشار : تير 1388

یه یارو میگن اینجا چی کار میکنی میگه پس کجا چی کار کنم!