دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 1074

تاریخ انتشار : خرداد 1388

معلم: فعل کشیدن را صرف کن. شاگرد: کشیدم کشیدی پاره شد!