دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 1029

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1388

تو همانند طوفانی هستی که ویرانگر قلبم است