دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

پسرها و تقلب تو امتحان !


پسرها و تقلب امتحان

حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند

پسرها و تقلب امتحان

حتی اگر تفتیش بدنیتان کردند

پسرها و تقلب امتحان

تک تک لباسهایتان را وارسی کنند

پسرها و تقلب امتحان

و شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارند

پسرها و تقلب امتحان

باز هم میتوانید...!!!

پسرها و تقلب امتحاننظرات بینندگان

نظر شما


برای ارسال نظر باید با نام کاربری خود از اینجا وارد شوید.
اگرم زبونم لال عضو نیستی ، از اینجا عضو شو !