دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نتیجه 220كیلومتر رانندگی با دنده یك + تصویر

خانمی در ژوهانسبورگ یك دستگاه سیتروئن كرایه كرد و از این شهر تا شهر بلومفونتین را كه تقریبا 220 كیلومتر است ، با دنده 1 حركت كرد چرا كه فكر می كرد ماشین دنده اتوماتیك است و سرانجام این است نتیجه رانندگی با دنده یك!
 

نتیجه 220كیلومتر رانندگی با دنده یك
 

نتیجه 220كیلومتر رانندگی با دنده یك