دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

خوبی و حسن های زنان و مردان!!

 

بیایید از خانم ها شروع كنیم:
 
*زن ها مهربان ، عاشق و دلسوزند.*
 
*زن ها وقتی خوشحالند گریه میكنند.*
 
*زن ها برای نشان دادن توجه و علاقه همیشه كارهای كوچكی انجام میدهند.*
 
*زن ها برای دستیابی به بهترین چیزها برای همسر و فرزندانشان دریغ نمی كنند.*
 
*زن ها قدرت این را دارند كه وقتی خیلی خسته هستند و نمی توانند روی پا بایستند ، لبخند بزنند.*
 
*زن ها می دانند چگونه یك وعده شام یا ناهار معمولی را به یك فرصت تبدیل كنند.*
 
*زن ها می دانند چگونه از پول خود بهترین استفاده را ببرند.*
 
*زن ها می دانند كه چگونه یك دوست بیمار را تیمار كنند.*
 
*زن ها شادی و خنده را به دنیا ارزانی می دارند.*
 
*زن ها می دانند چگونه ساعت های متوالی كودكان را سرگرم كنند.*
 
*زن ها صادق و وفادار هستند.*
 
*زن ها در زیر آن ظاهر نحیف ، اراده پولادین دارند.*
 
*زن ها برای یاری رساندن به دوست محتاجشان، همه كار انجام می دهند.*
 
*زن ها از بی عدالتی به آسانی به گریه می افتد.*
 
*زن ها می دانند چگونه به یك مرد احساس پادشاه بودن بدهند.*
 
*زن ها دنیا را مكانی شادتر برای زندگی می سازند.*
 

حالا نوبت مردهاست....:
 
*مردان برای حمل اشیاء سنگین و كشتن سوسك و عنكبوتها خوب هستند.!!!*