دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

خوابی؟ خوب اشکالی نداره، هر وقت بیدار شدی بهت می گم... بخواب

شماره تلفن زليخا رو می خوای؟ ... ... ... ... ΨΔΩΛΠìΛΣΓΦΔ

بوش گفت: تبحر جا خالی دادن به لنگه كفش را مديون همسرم هستم

به خانمی که سن واقعی اش را می گوید نباید اعتماد کرد، چون از چنین خانمی گفتن هر چیزی بر میاد

دلیلش: محبت هدفم: خوشنودیت نتیجه اش: 16 تومان ضرر!

اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟ ... ... باشه بابا فهمیدم می دونی، نمی گم. فقط می خواستم یادآوری کرده باشم.

حیف نون می ره دکتر، می گه آقای دکتر من چشمام ضعیفه. دکتر می گه تا چه حد ضعیفه؟ حیف نون می گه شما اون مگسی رو که روی دیواره می بینین؟ من نمی بینمش!

معلم: فعل کشیدن را صرف کن. شاگرد: کشیدم کشیدی پاره شد!

حیف نون سوار مترو می شه، تفنگ در میاره به راننده مترو می گه یالا برو دوبی!

به بزه می گن چرا زنگولت صدا نمی کنه؟ می گه گذاشتمش رو ویبره!

حیف نون می افته توی چاه، می گه خدا رو شکر تهش سوراخ نبود!

دانش آموزی داشت سر کلاس چیزی می خورد، معلم پرسید چی می خوری؟ گفت: نمی خورم! آلو خشک رو گذاشم توی دهانم تا خیس شه زنگ تفریح بخورم!

تومراسم ختم بلندگو می گه: مرحوم وصیت کرده سیاه نپوشین. حیف نون داد میزنه: مرحوم غلط کرده! ما به احترامش می پوشیم!

دو باجناق به نام های کافی ونعمت سوار یک خر بودند. نعمت گفت اگر یک خر دیگر بود، کافی بود. کافی گفت همین هم که هست نعمت است!

در ماهیتابه عشقت سوختم بی وفا روغن بریز!!!!