دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

حیف نون از يه نفر میپرسه آقا قبله کدوم طرفه ؟ يارو ميگه از اين طرف . حیف نون ميگه : يعنی هنوز بايد خيلی برم ؟!

حیف نون دکتر ميشه بعد واسه مريضش دو تا قرص مينويسه و ميگه : يکيشو يه ربع قبل از خواب بخور يکی ديگشو قبل از اينکه بيدار بشی بخور !!!!!!

دو تا آبادانی به هم می رسن. اولی می گه: جات خالی دیروز رفتم شکار هفت تا خرگوش چهار تا آهو سه تا شیر شکار کردم. دومی میگه: همش همین؟ اولی می گه: بابا، آخه با یک تیر مگه بیشتر از اینم می شه؟ دومی میگه : تازه تفنگم داشتی؟!

یه تهرانیه و آبادانیه رو داشتن اعدام میگردن تهرانیه مثل بید میلرزید... آبادانیه با خونسردیه تمام نگاهی کرد به تهرانیه و گفت: کا مگه بار اولته!!؟

آبادانیه میره تهرون سوار اتوبوس میشه ، به راننده بلیط میده. راننده میگه آقا این بلیط ماله آبادانه ! آبادانیه میگه : کوکا چیشتو خوب باز کن ! روش نوشته آبادان و حومه!...

يه آبادانيه وسط خيابون ايستاده بوده يه هو مي بينه سيل داره همه جا رو مي گيره . عينک ريبونشو در مي آره مي زاره رو دمپايي ابريش هل مي ده رو آب مي گه تو خودته نجات بده مو يه خاکي تو سروم مي کنم !

بعد از زلزله بم يه آبادنی رو از زير آوار در ميارن . غضنفر دستش موبايل بوده ميگه ويبراتو رو حال اومديد !؟!؟!؟!؟!؟!

حیف نون از يه نفر می پرسه : آقا ساعت چنده ؟ طرف ميگه ساعت ۵ . غضنفر ميگه ای بابا از صبح تا حالا هر کسی يه چيزی ميگه !!

حیف نون نماز قضاهاش زياد ميشه يه کاربن ميذاره زير جانمازش !!!!!!

به حیف نون ميگن اين همه واسه شما جوک ميسازن ناراحت نميشی ؟ ميگه ای بابا اينا واسه شما جوکه واسه ما خاطره س . !!!!!!!!!

حیف نون ميره حج سروصورتش خوني و درب و داغون ميشه بهش ميگن چه اتفاقي افتاده میگه پدر سوخته ها خيلي سنگ ميزدن اما آخر تونستم ببوسمش !!!

غضنفر مي خواسته زير دريايي آمريکايي ها رو غرق کنه در مي زنه و فرار مي کنه!!!

غضنفر ميره امام زاده ميبينه يه دختره ميگه خدايا يه شوهر خوب به من بده! غضنفر خودشو ميندازه بغل دختره ميگه خدايا هول نه !

حیف نون رو ميگيرن ميگن پدر سوخته چرا پشت ماشينت نوشتي امام با سالاد ! ميگه مگه چيه ؟ از شما بهتره که مينويسين خدا با ماست

غضنفر 2000 تومني پيدا مي كنه ميگه ما از اين شانسا نداريم پارش میکنه میندازه !!!