دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

آدم خوشبخت کسی است که اگر به خوشبختی رسید
هرگز بدبختی های گذشته اش را فراموش نکند...

مقصد جایی در انتهای مسیر نیست
بلکه لذت بردن از قدمهایی است
که در هر لحظه برمی داریم

ای دوست تو هرگز در چشم و نزد ما پیر نیستی و نخواهی شد
زیرا ما در همان روز اول زیبایی درون تو را درک کردیم

عمری که اجل مدام در پی آن می تازد
هر که غم و غصه بخورد می بازد

هر که در امور مهم با خردمندان مشاوره میکند
همواره شریک عقل آنان خواهد بود

در لحظات شادی خدا را ستایش کن و همین که به لحظه های سختی رسیدی
در لحظه های سختی خدا را جستجو کن و همین که به لحظه های آرامش رسیدی
در لحظه های آرامش خدا را مناجات کن و همین که به لحظه های دردآور رسیدی
در لحظه های دردآور حتما به خدا اعتماد کن تا همیشه به موفقیت های بزرگ دست یابی

روزی فیلی زخمی شد و او را برای جراجی به اتاق عمل بردند ، پس از عمل ، دکتر از اتاق خارج شد و با تعجب دید که مورچه ای جلوی در اتاق قدم می زند ، دکتر جلو رفت و پرسید : این جا چه می خواهی؟ مورچه جواب داد : آقای دکتر! این مجروح دوست من است ، آمده ام که اگر لازم شد برای آقا فیله خون بدهم.

فیلی و مورچه ای در زمستانی با هم ازدواج کردند وقتی از باشگاه بیرون آمدند فیل جلو راه می رفت و مورچه به دنبال او پا جای پای فیل می گذاشت. به برفها که رسیدند همین طور که مورچه می رفت افتاد توی جا پای فیل و فریاد زد : آه ! بسوزد پدر عشق! افتادم تو دام عاشقی..

یه روز فیلی داشت راه می رفت و پایش روی مورچه ای رفت و مورچه با خوشحالی گفت : آخی ، قولنجم شکست.

چنان زد آتشم با بی وفایی که بیزارم دگر از آشنایی
بر او دل بستم و شد خصم جانم
روا بر من نبود این ناروایی..

بگیر این گل از من یاد بودی که تنها لایق این گل تو بودی فراوان آمدند این گل بگیرند ندادم چون عزیز من تو بود

اتل متل لالایی ، گلم چه بی وفایی ، عزیز دل من کجایی ، دوست دارم خدایی

من یه ماهی كوچك تو تنگ بلور قلبتم / مواظب باش قلبت نشكنه چون من میمیرم

بیشتر از دیروز.كمتر از فردا. بیشتر از خودم.كمتر از خدا. بیشتر از خورشید و عمیق تر از دریا بیادتم.

شمع سوزان توام اینگونه خاموشم نكن گرچه دور افتاده ام اما فراموشم نكن..